Name City Area Meeting Day Meeting Time
BNI Etobicoke 1EtobicokeOnt. Toronto GTA PLUS (1) - South of 401Tuesday7:00 AM
BNI Etobicoke 2EtobicokeOnt. Toronto GTA PLUS (1) - South of 401Tuesday11:30 AM
BNI Toronto 1TorontoOnt. Toronto GTA PLUS (1) - South of 401Thursday7:00 AM
BNI Toronto 2TorontoOnt. Toronto GTA PLUS (1) - South of 401Thursday11:30 AM
BNI AuroraAuroraOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Thursday11:30 AM
BNI DurhamOshawaOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Friday7:00 AM
BNI MarkhamMapleOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Tuesday7:30 AM
BNI North YorkNorth YorkOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Wednesday11:45 AM
BNI StouffvilleStouffvilleOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Thursday11:45 AM
BNI Vaughan 1 & 2VaughanOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Thursday7:00 AM