Name City Area Meeting Day Meeting Time
BNI EtobicokeEtobicokeOnt. Toronto GTA PLUS (1) - South of 401Tuesday10:00 AM
BNI York MillsTorontoOnt. Toronto GTA PLUS (1) - South of 401Thursday7:00 AM
BNI AuroraAuroraOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Thursday11:30 AM
BNI DurhamOshawaOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Tuesday6:45 AM
BNI MarkhamMarkhamOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Tuesday6:45 AM
BNI North YorkNorth YorkOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Wednesday11:45 AM
BNI StouffvilleStouffvilleOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Thursday11:45 AM
BNI Vaughan 1 & 2VaughanOnt. Toronto GTA PLUS (2) - North of 401Thursday7:00 AM